ד"ר בעז וינשטוק יו"ר האיגוד

ד"ר יניב מאייר יו”ר האיגוד היוצא

ד"ר מאהר פלאח סגן יו"ר האיגוד

ד"ר תמר דוקרסקי מרקס מזכירת האיגוד

ד"ר אייל ונציה גזבר האיגוד

ד"ר אפרת מעין חפץ אחראית מדיה

ד"ר איציק טייב נציג האיגוד לפדרציה האירופאית לפריודונטיה