כנסים מקצועיים

ערב הרצאות ודיון עם Dr. Mauricio Araujo

סרטון סיכום ערב איגוד עם ד"ר אראוג'ו

סרטון סיכום ערב איגוד עם ד