ד”ר ראווי אסעד


כתובת: רח' 300 בנין מס' 52, יפיע
טלפון: 04-8584187

כתובת: הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים
טלפון: 02-6482222